Voorwaarden

De pagina's "Algemene Voorwaarden" en "Licentievoorwaarden" bevatten de voorwaarden van REASSURE B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58096973.