Privacy Statement

Disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in specifieke gevallen. De informatie op deze website wordt door ons met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website.

Onze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.